WTR

WTR
W 2020 roku Krzysztof Czyżewski został wyróżniony w rankingu WTR1000 jako jeden
z czołowych specjalistów w Polsce w kategorii enforcement and litigation.