2020-07-03

Wznowiono prace nad ustawą o wyrobach medycznych

Zgodnie z najnowszymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, wznowiono prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. Obecnie projekt ustawy został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich, który ma czas do 6 lipca na zgłoszenie ewentualnych uwag. 

Co istotne, część przepisów dotycząca reklamy wyrobów medycznych została wyłączona do odrębnego rozporządzenia Ministra Zdrowia, którego projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie rozporządzenia uregulowano m.in. formy reklamy wyrobów medycznych, zakres niezbędnych danych, jakie powinna zawierać reklama oraz sposób ich przekazywania. 

Link do projektu dostępny pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335403