2020-07-06

Bezpłatne leki dla ciężarnych

1 lipca weszły w życie przepisy, które zapewniają bezpłatne leki dla wszystkich kobiet w ciąży. Zgodnie z nowelizacją, leki będą przysługiwały ciężarnej od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza ginekologa lub położną do momentu porodu, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wydawanym przez wskazane podmioty. Lista bezpłatnych leków będzie zawierać leki na receptę, które są niezbędne do zaspokajania potrzeb zdrowotnych w trakcie ciąży. Recepta będzie mogła być wystawiona przez  lekarza ginekologa lub położną, którzy stwierdzili ciążę lub innego lekarza lub położną – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Wykaz bezpłatnych leków przysługujących ciężarnym będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, wydanym przez ministra zdrowia.