2020-07-09

Przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską pod lupą sądu

Do sądu wpłynął jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy pozew przeciwko Poczcie Polskiej, kwestionujący legalność przetwarzania przez tą spółkę danych osobowych, w trakcie przygotowywania majowych wyborów prezydenckich.

Wybory (ostatecznie nie doszły do skutku), znane powszechnie jako „wybory kopertowe”, powierzono przygotowaniu Poczty Polskiej. Co jednak ważne, ustawa która ustanowiła tę spółkę podmiotem odpowiedzialnym, za przygotowanie wyborów, weszła w życie dopiero 9 maja 2020 r., a wiec na dzień przed planowaną datą I tury.

Jednak już 16 kwietnia Poczta Polska zwróciła się do samorządów o przekazanie danych ze spisów wyborców. Wezwanie to, spotkało się w zdecydowanej większość z odmową, motywowaną brakiem podstawy prawnej przekazania tych danych. Wątpliwości nie podzieliło jednak Ministerstwo Cyfryzacji, które przekazało dane osobowe obywateli, znajdujące się w rejestrze PESEL.

Zgodnie z argumentacją powoda, powoływanie się przez Pocztę Polską na art. 99 tzw. ustawy covidowej oraz na decyzję premiera o powierzeniu przygotowania wyborów spółce, było błędne i niezasadne. W dacie pozyskania i przetwarzania danych osobowych, nie była ona ustawowo umocowana do tych czynności, a decyzja premiera tego faktu nie zmienia. Co więcej, Poczta Polska nie poinformowała obywateli o pozyskaniu i przetwarzaniu ich danych osobowych, co stanowiło jej obowiązek oraz nie zabezpieczała w dostateczny sposób pozyskanych danych – samorządy zostały zobowiązane do przekazania danych w niezabezpieczonym hasłem pliku txt.

Pomysłodawcy wniesienia niniejszego powództwa wskazują, iż sprawa jest ważna i precedensowa z punktu widzenia ochrony obywateli, przed niezgodnym z prawem pozyskiwaniem, przekazywaniem lub przetwarzaniem ich danych osobowych przez organy państwowe, a pomyślny wyrok da oręż w walce z podobnymi przypadkami. Za przykład budzący duże wątpliwości Fundacji wskazywany jest np. sposób, w jaki organy państwowe zobowiązały operatorów komórkowych do udostępnienia lokalizacji osób poddanych kwarantannie.