2020-07-20

Wyrok TSUE: Nie można przekazywać danych osobowych do USA

Wyrokiem z dnia 16 lipca w sprawie C-311/18, znanej jako sprawa Schrems II, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował, że działające na terenie UE firmy internetowe mogą przekazywać dane osobowe użytkowników do innych państw o ile zapewnione są skuteczne mechanizmy umożliwiające w praktyce zapewnienie przestrzegania wymaganego przez prawo Unii stopnia ich ochrony. Sędziowie stwierdzili, że warunki te nie są spełnione przy przekazywaniu danych osobowych do USA.

Sprawa dotyczyła austriackiego użytkownika Facebooka, który zaskarżył przekazywanie jego danych osobowych przez firmę na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. W 2015 r. TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani" przez Stany Zjednoczone. W odpowiedzi na to orzeczenie, Komisja przyjęła Tarczę Prywatności UE-USA. W omawianym wyroku TSUE uznał za nieważną wspomnianą decyzję. Zostało stwierdzone, że przekazywane dane z UE do USA nie są chronione w odpowiednim stopniu w zgodzie z prawem UE.