2020-07-31

Elektronizacja importu docelowego

Do  sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Projekt zawiera między innymi pomysł elektronizacji importu docelowego.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowelizacja ma na celu elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 Prawa farmaceutycznego (klęska żywiołowa, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi).