Zespół

Katarzyna Jedynak-Gierada

Katarzyna Jedynak-Gierada

rzecznik patentowy

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej. Jako rzecznik patentowy doradza w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, a także w sprawach związanych z problematyką ochrony dóbr osobistych i prawa mody.

Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w branży kreatywnej – mody, filmu, mediów, prasy, książki, reklamy i nowych technologii. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ochrony marki, praw autorskich, wizerunku i dóbr osobistych oraz znaków towarowych. Zajmuje się konstruowaniem i negocjowaniem umów dotyczących szeroko rozumianego show biznesu, w tym na każdym etapie powstawania i rozpowszechniania utworów audiowizualnych oraz dotyczących produkcji teatralnych czy imprez.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych, spółce Skarbu Państwa oraz sądzie.

 

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych, w tym w Szkole Głównej Handlowej na Uczelni Łazarskiego.

Jest prelegentem na wielu konferencjach oraz wykładowcą m.in. w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Aktywnie publikuje w prasie artykuły z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

 

Złożyła egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

 

języki: polski, angielski

email: k.jedynak-gierada@kclegal.eu

cofnij