Zespół

Katarzyna Jedynak-Gierada

Katarzyna Jedynak-Gierada

aplikant rzecznikowski

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, a także doradza w sprawach związanych z problematyką ochrony dóbr osobistych i prawa mody.

Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w branży kreatywnej – mody, filmu, mediów, prasy, książki, reklamy i nowych technologii. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ochrony marki, praw autorskich, wizerunku i dóbr osobistych oraz znaków towarowych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych, spółce Skarbu Państwa oraz sądzie.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Zarządzanie na rynku marek i dóbr luksusowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawo i zarządzanie w sektorze mody na Uczelni Łazarskiego. Jest aplikantem rzecznikowskim przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

 

języki: polski, angielski

email: k.jedynak-gierada@kclegal.eu

cofnij