Aktualności/Newsy

k_fijalkowska
newsy
newsy
wyroby_medyczne
2020-12-02

1 grudnia uruchomiono pierwszy moduł EUDAMED

Od 1 grudnia b.r. można się już rejestrować na platformie EUDAMED. Komisja Europejska uruchomiła pierwszy z sześciu modułów przyszłej europejskiej bazy danych wyrobów medycznych. Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej będą gromadzone wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji podmiotów gospodarczych (Actor registration module). 

Uruchomiony moduł pozwala producentom z UE jak i spoza UE, upoważnionym przedstawicielom, importerom i producentom systemów i zestawów zabiegowych, ubiegać się o nadanie specjalnego numeru rejestracyjnego SRN, jeszcze przed datą stosowania rozporządzenia MDR i IVDR. 
 

Komisja Europejska, jako zaletę wczesnego uzyskania jednolitego numeru rejestracyjnego, wskazuje na możliwość umieszczenia go już na wszystkich odpowiednich dokumentach regulacyjnych takich jak: deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna, czy certyfikaty, bez konieczności ich aktualizacji na późniejszym etapie. SRN pozwala bowiem na ogólnounijną identyfikację podmiotów gospodarczych, również poza EUDAMED.

Warto przypomnieć, że zarejestrowanie się jako przedsiębiorca w bazie EUDAMED jest warunkiem wstępnym do rozpoczęcia korzystania z innych modułów bazy danych, które będą w niedługim czasie udostępniane. 

Platformę uruchomioną przez Komisję Europejską, można znaleźć pod adresem:
https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/actors_registration_en

cofnij