Aktualności/Newsy

k_rzeczkowski
newsy
newsy
refundacja
2020-12-15

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji

W dniu 14 grudnia 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie.
Jak wskazuje Ministerstwo, opracowanie nowego projektu rozporządzenia wynika z nowego brzmienia przepisu, stanowiącego podstawę do ustalenia ww. opłat, tj. art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wniosek o ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego oraz o zmianę urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego

 

przed nowelizacją po nowelizacji
2.000,00 zł 2.200,00 zł

 

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego oraz o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o objęciu refundacją.

 

przed nowelizacją po nowelizacji
3.000,00 zł 3.300,00 zł

Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego.

 

przed nowelizacją po nowelizacji
2.000,00 zł 2.200,00 zł

Wniosek o objęciu refundacją produktu leczniczego w ramach programu lekowego i chemioterapii oraz o skrócenie okresu obowiązywania decyzji.

 

przed nowelizacją po nowelizacji
9.000,00 zł 9.900,00 zł

Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego w ramach programu lekowego.

 

przed nowelizacją po nowelizacji
6.000,00 zł 6.600,00 zł

Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego w ramach chemioterapii.

 

przed nowelizacją po nowelizacji
4.000,00 zł 4.400,00 zł

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. 
Informacje dotyczące kolejnych etapów procedowania projektu można znaleźć pod adresem:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341312/katalog/12747995#12747995


Treść projektu rozporządzenia dostępna jest pod adresem:
https://legislacja.gov.pl/docs//516/12341312/12747995/12747996/dokument479725.pdf
 

cofnij