Aktualności/Newsy

k_fijalkowska
newsy
newsy
newsy
2021-01-14

Brexit – co dalej z importem równoległym?

31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, a Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii oraz Irlandia Północna wystąpiły z Unii Europejskiej, w związku z czym prawo Unii przestało mieć zastosowanie na tym terytorium. 

Celem rozwiania wątpliwości w sprawie możliwości dalszego funkcjonowania importu równoległego, dnia 28 grudnia 2020 r. Prezes URPL wydał stosowny komunikat w sprawie wpływu Brexitu na ważność pozwoleń na import równoległy. Zgodnie z treścią komunikatu: pozwolenia na import równoległy produktów leczniczych, w których Wielka Brytania jest wskazana jako kraj eksportu, po tej dacie (tj. po 31 grudnia 2020 r.) pozostaną ważne.
 

Prezes URPL podkreślił jednak, że import równoległy produktów leczniczych będzie dotyczył wyłącznie produktów, które były udostępnianie na rynku Wielkiej Brytanii przed datą zakończenia okresu przejściowego tj. 31 grudnia 2020 roku (art. 41 Umowy o wystąpieniu 2019/C 384 I/01). Oznacza to, że po tej dacie produkty lecznicze udostępniane na tym terytorium nie będą podlegały procedurze importu równoległego, lecz procedurze zwykłego importu spoza państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA (w rozumieniu art. 2 pkt 7a Prawa farmaceutycznego). 

cofnij