Aktualności/Newsy

k_fijalkowska
newsy
newsy
newsy
2021-01-14

Brexit – co dalej z przesyłaniem danych osobowych?

Na mocy „porozumienia Bożonarodzeniowego” z dnia 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska zawarła z Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej umowę o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej („Umowa”), która określa stosunki prawne po zakończeniu okresu przejściowego (tj. po 31 grudnia 2020 r.).

Na mocy Umowy ustalono, że Wielka Brytania przez okres 4 miesięcy po zakończeniu okresu przejściowego nie będzie uważana za kraj trzeci, dzięki czemu przez ten okres przekazywanie danych osobowych może nadal odbywać się w takim sam sposób jak dotychczas. Jedynym warunkiem, jest brak zmiany, w ciągu tych 4 miesięcy, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo. Co istotne okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Zgodnie z Umową do 1 maja 2021 r. możliwe jest dalsze przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii, jednak zalecane jest, aby każdorazowo przy zawieraniu nowej umowy ze stroną w Zjednoczonym Królestwie, zabezpieczać się Standardowymi Klauzulami Umownymi (Standard Contractual Clausess), właściwymi dla umów zawieranych z krajem trzecim. 

cofnij