Aktualności/Newsy

k_rzeczkowski
newsy
newsy
newsy
2021-01-19

Projekt ustawy dotyczący świadczenia kompensacyjnego i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

W dniu 18 stycznia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą w szczególności świadczenia kompensacyjnego i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Celem Funduszu jest zapewnienie pacjentom środków prawnych umożliwiających szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.
 

Źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będą wpłaty na rachunek bankowy Funduszu dokonywane przez podmioty (firmy farmaceutyczne), które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Natomiast w przypadku szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródeł finansowania będzie fundusz przeciwdziałania Covid-19

Uwagi do projektu w ramach pre-konsultacji można zgłaszać wyłącznie na adres funduszkompensacyjny@mz.gov.pl do końca 24 stycznia 2021 r.

Treść projektu nowelizacji ustawy dostępna jest pod poniższym adresem.
 

cofnij