Aktualności/Newsy

newsy
znaki_towarowe_i_patenty
spory_sadowe
2021-10-22

Paski dla każdego? Blisko 25 lat sporu zakończone wygraną H&M z Adidasem

Adidas w 1997 roku wytoczył w Holandii proces przeciwko H&M, Marca Moda, C&A i Vendex o naruszenie znaku towarowego. Zdaniem Adidas pozwani bezprawnie nanosili na boki produkowanych przez nich ubrań równoległe pionowe paski.
Z Marca Moda, C&A i Vendex Adidas zawarł ugodę. Walkę natomiast toczył dalej z marką H&M.

Sednem pozwu Adidasa było to, że nanoszone przez H&M paski na odzież dystrybuowaną w krajach Beneluksu, miały wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia oferowanych produktów.
Po kilku rundach przed sądami niższej instancji, holenderski Sąd Najwyższy zwrócił się do TSUE, który w decyzji z kwietnia 2008 roku opowiedział się po stronie Adidasa. TSUE uznał, że „chociaż właściciel znaku towarowego nie może zabronić osobie trzeciej używania oznaczeń opisowych zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi, argument H&M, że wspólne wzory muszą być dostępne dla wszystkich sprzedawców, nie jest jednym z istotnych czynników, które należy brać pod uwagę podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, która jest zasadniczym elementem dochodzenia w sprawie naruszenia znaku towarowego. 

Kluczowym natomiast jest postrzeganie towarów (opatrzonych znakiem towarowym, którego właścicielem jest Adidas) z jednej strony
i towarów (z paskami) pozwanych z drugiej”. 

W listopadzie 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Hadze Adidas odniósł kolejne zwycięstwo. Według tutejszego sądu, użycie dwupaskowego wzoru naruszyło trzypaskowy znak towarowy Adidasa, który jest dobrze znanym znakiem towarowym wśród znacznej części konsumentów. 
Decyzja taka oznaczała – jak i potencjalny skutek całego procesu toczącego się pomiędzy Adidasem i H&M – realną, niebezpieczną i nierynkową sytuację, w której naniesienie na odzież jednego lub dwóch pasków mogło skutkować wezwaniem do zaprzestania naruszeń od Adidasa.

Radość Adidasa ze zwycięstwa nie trwała długo. Skończyła się już 28 stycznia br. wraz z decyzją Sądu Apelacyjnego w Hadze( https://lnkd.in/dBXVEZxU), który zwrócił uwagę na różnice w stosowaniu pasków przez obie strony, uznając tym samym, że H&M nie naruszył „trójpaskowego” znaku towarowego Adidasa, poprzez oferowanie odzieży z dwoma paskami. Adidas wniósł apelację, jednak holenderski Sąd Najwyższy 8 października br. oddalił ją i obciążył Adidasa kosztami postępowania kasacyjnego.

cofnij