Zespół

Marta Botiuk-Filip

Marta Botiuk-Filip

adwokat

specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej i prawem mediów

Marta wspiera zespół prawa własności intelektualnej, specjalizując się przede wszystkich w branży kreatywnej i rozrywkowej, świadcząc usługi dla podmiotów z zakresu filmu, muzyki, prasy, książki reklamy i nowych technologii. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich, wizerunku, dóbr osobistych i nieuczciwej konkurencji, sporządzając i negocjując umowy w tym zakresie. Marta posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów w sporach dotyczących własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych i butikowych kancelariach zajmujących się obszarem IP.

Ukończyła studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i doktorantką w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Jest również stypendystą konkursu udzielonego w ramach wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach dydaktycznych i naukowych na New York University School of Law.

Języki: polski, angielski i hiszpański

m.botiuk-filip@kclegal.eu

cofnij