Aktualności/Newsy

newsy
prawo_farmaceutyczne
2022-08-19

Szczególna ochrona farmaceutów i techników farmaceutycznych – nowelizacja Prawa farmaceutycznego i ustawy o zawodzie farmaceuty

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni mają zapewnioną szczególną ochronę w czasie wykonywania czynności w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. Przepisy obejmujące ich ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego – ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.

 

Znajdujące się w uzasadnieniu projektu ustawy motywy jej uchwalenia to przede wszystkim wzmocnienie ochrony oraz bezpieczeństwa farmaceutów. Szczególna ochrona ma być odpowiedzią na przypadki napaści na farmaceutów w aptekach (zazwyczaj dokonywanych w celach rabunkowych), ale również na zdarzające się agresywne zachowania wynikające z niezgody na obowiązujące ograniczenia epidemiczne.

W związku z nowelizacją farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności zawodowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym. Poszerzeniu ulega więc dotychczasowy krąg zawodów medycznych objętych taką ochroną (dotychczas byli to wyłącznie lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni).

Dzięki nowym przepisom przestępstwa wobec farmaceutów i techników farmaceutycznych będą surowiej karane. Dla przykładu, za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a za naruszenie jego nietykalności cielesnej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

▶ Tekst ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001344 

cofnij