Aktualności/Newsy

newsy
legislacja
refundacja
2023-11-10

Nowe rozporządzenie MZ w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosku w zakresie refundacji

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego luz za ich uzupełnienie.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy refundacyjnej, sposób określenia wysokości opłat powinien uwzględniać rodzaj wniosku, stopień jego skomplikowania, nakład pracy oraz koszty związane z jego rozpatrzeniem. Rozporządzenie stanowi realizację przepisów dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Mimo to, wysokość opłat za złożenie poszczególnych wniosków pozostanie na tym samym poziomie, co w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia za poszczególne rodzaje wniosków pobierane będą opłaty w następującej wysokości:

  • 3300 zł za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego,
  • 9900 zł za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programu lekowego,
  • 6600 zł za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto leku stosowanego w chemioterapii,
  • 2200 zł za złożenie wniosku o ustalenie ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

 

W przypadku złożenia kolejnych wniosków, dotyczących leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, różniących się postacią, dawką lub wielkością opakowania pobierana jest opłata stosunkowa, której wysokość określona została w treści rozporządzenia.

 

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376752/katalog/13005144#13005144

cofnij