Aktualności/Newsy

newsy
sluzba_zdrowia
badania_kliniczne
2023-11-10

Ustalono wysokość świadczenia kompensacyjnego dla uczestników badań klinicznych

W dniu 30 października w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym.
Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć uczestnika badania klinicznego ze wskazaniem kwot.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, czyli organ prowadzący postępowanie w sprawie o to świadczenie.
Na wysokość świadczenia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia składa się suma kwot odpowiadających charakterowi następstw zdrowotnych oraz stopniowi dolegliwości w zakresie:
1) uszczerbku na zdrowiu
2) uciążliwości leczenia
3) pogorszenia jakości życia.

W rozporządzeniu wskazano także wysokość świadczeń w przypadku śmierci uczestnika badań klinicznych, która jest zróżnicowana w zależności od kategorii osoby uprawnionej do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz wieku osoby wnioskującej i wieku zmarłego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2343

cofnij