Zespół

Marta Trzewikowska

aplikantka adwokacka

w ramach praktyki Life Science KC Legal wspiera podmioty gospodarcze w obszarach prawa medycznego i farmaceutycznego

W ramach praktyki Life Science KC Legal wspiera podmioty gospodarcze w obszarach prawa medycznego i farmaceutycznego, z uwzględnieniem zagadnień regulacyjnych podmiotów działających na rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych obejmujące wsparcie podmiotów po stronie wykonawców, zwłaszcza w obszarze wyrobów medycznych oraz IT. Wspiera wykonawców na wszystkich etapach ubiegania się o udzielenie zamówienia przede wszystkim na etapie składania ofert, korzystania ze środków ochrony prawnej oraz na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Języki: polski, angielski

e-mail: m.trzewikowska@kclegal.eu

cofnij