Zespół

Damian Dechnik

Damian Dechnik

associate, adwokat

zajmuje się zagadnieniami z zakresu Compliance i AML

Świadczy obsługę prawną przedsiębiorców od 2012 r., również: Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz autor artykułów naukowych z zakresu prawa rzeczowego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Compliance oraz Project Management. Certyfikowany jako: Compliance Officer, Internal Auditor for Compliance Management Systems, Internal Auditor for Anti-Bribery Management Systems.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa spółek, prawa gospodarczego i handlowego, ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości i podobnych.

Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, wraz z przygotowywaniem ogółu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do bezproblemowego i płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu Compliance i AML.

Wspiera klientów przy procesach negocjacyjnych oraz świadczy zastępstwa w sporach przedsiębiorców, w tym usługi zastępstwa procesowego.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży retail oraz z branży budowlanej i deweloperskiej przez kompleksową obsługę prawną na etapie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, jak też na etapie późniejszym - przedsądowym i sądowym w zw. z roszczeniami powstałymi w zw. z realizacją inwestycji.

Języki: polski, angielski.

e-mail: d.dechnik@kclegal.eu

cofnij