Maciej Jamiołkowski

Maciej Jamiołkowski

adwokat - specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów, ochronie dóbr osobistych, prawie nieuczciwej konkurencji, zajmuje się także prawem ochrony danych osobowych. 

Maciej uczestniczy w realizacji licznych projektów z branży rozrywkowej i kreatywnej, w tym dla największych producentów filmowych,  muzycznych, wydawniczych i reklamowych w Polsce. Bierze również udział w postępowaniach przed polskim Urzędem Patentowym, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych.

Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa własności intelektualnej. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie na najlepszy artykuł prawniczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został również dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu na krótki film dotyczący własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Maciej aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z obszaru swojej specjalizacji. Jest także autorem publikacji prawniczych, w tym w kwartalniku Urzędu Patentowego RP.język: polski (ojczysty), angielski
email: m.jamiolkowski@kclegal.eu