Usługi

Dane osobowe

Dane osobowe

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrażamy RODO w działalności naszych Klientów – w szczególności z branży farmaceutycznej, audiowizualnej, wydawniczej, reklamowej i e-commerce. Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami. Dostosowujemy dokumentację wewnętrzną Klientów do nowych wymogów prawnych – z uwzględnieniem specyfiki danej branży.

Rozwiązujemy problemy prawne pojawiające się na wszystkich etapach cyklu przetwarzania danych osobowych. Zajmujemy się także kwestiami prawnymi związanymi z przekazywaniem danych osobowych za granicę. Reprezentujemy naszych Klientów w przypadkach pojawienia się roszczeń ze strony osób, których dane dotyczą oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

cofnij