Usługi

Znaki towarowe i patenty

Znaki towarowe i patenty

Kancelaria doradza swoim Klientom jak chronić ich renomę, markę, innowacyjność. Wspieramy ich w budowaniu efektywnych strategii ochrony ich własności przemysłowej. Gotowe strategie w tym zakresie wdrażamy w życie. Pomagamy w konstruowaniu i negocjacji umów mających za przedmiot elementy objęte ochroną. Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach spornych, jeszcze na etapie rejestracji jak i już po uzyskaniu praw wyłącznych. Chronimy prawa wyłączne naszych Klientów zarówno przed ich bezprawnym wykorzystywaniem, jak i przed naruszeniami polegającymi na ich nieuczciwym, w tym pasożytniczym, używaniu.

cofnij