Usługi

Wyroby medyczne

Wyroby medyczne

Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją wyrobów medycznych. Doradzamy w kwestiach wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych, a także dotyczących ich oceny klinicznej. Zajmujemy się zagadnieniami bezpieczeństwa używania wyrobów medycznych, w tym kwestiami odpowiedzialności z tytułu wystąpienia incydentu medycznego. Oferujemy pomoc w sprawach związanych z wstrzymaniem lub ograniczeniem wprowadzania do obrotu lub do używania, a także wycofaniem z obrotu wyrobów medycznych.

cofnij