Usługi

Kosmetyki

Kosmetyki

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla firm z sektora kosmetyków, obejmującą w szczególności zagadnienia regulacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu i używaniem kosmetyków. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie zasad funkcjonowania i wprowadzania kosmetyków do obrotu, a także ich oznakowania i reklamy. Zagadnieniem szczególnie dla nas interesującym w kontekście prowadzonej praktyki jest kwestia produktów z pogranicza (borderline products) i stosowania właściwych przepisów prawa, mieszczących się w zakresie uregulowań dotyczących różnych kategorii produktów: kosmetyków, leków, żywności, wyrobów medycznych.

cofnij