Usługi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Oferujemy pomoc prawną naszym Klientom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na dostawy produktów leczniczych do szpitali. Klientom w obszarze kultury i ochrony własności intelektualnej wskazujemy przypadki gdzie prawo zamówień publicznych nie będzie stosowane lub doradzamy co do wyboru optymalnej procedury przetargowej. Ponadto, reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

cofnij