Usługi

Konkurencja

Konkurencja

Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z ochroną ich interesów w relacjach z konkurentami. Doradzamy, jak zwalczać przejawy nieuczciwej konkurencji, mylącej reklamy, naśladownictwa, pasożytniczego wykorzystywania renomy. Pomagamy chronić klientelę, know how, tajemnicę przedsiębiorstwa. Wspieramy Klientów w konstruowaniu schematów współpracy B2B i B2C, doradzamy przy opracowywaniu strategii licencjonowania i dystrybucji towarów lub usług.

Świadczymy również pomoc prawną w zakresie ochrony konkurencji. Opiniujemy zgodność umów dystrybucyjnych i warunków dystrybucji z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji, a także oceniamy ryzyko stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej.

cofnij