Usługi

Compliance

Compliance

Kancelaria świadczy usługi z zakresu compliance oraz zarządzania ryzykiem nadużyć we wszystkich obszarach biznesu. W ramach tej praktyki zespół specjalistów pomaga opracować odpowiednie modele biznesowe, a następnie aktywnie je wdrażać w życie tak by zapewnić zgodność z prawem prowadzonej działalności. Celem świadczonych usług z tego obszaru jest zarówno zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń na przyszłość jak i ograniczanie negatywnych skutków już zaistniałych zdarzeń.

Oferta z zakresu compliance obejmuje w szczególności: przeprowadzenie audytu identyfikującego nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zarządzenie ryzykiem wykrytych nadużyć poprzez opracowanie i wdrożenie stosownych procedur i rozwiązań biznesowych oraz szkolenia i indywidualną współpracę z osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad zgodności i wymagań regulacyjnych.

cofnij