Usługi

Prasa

Prasa

Wspieramy wydawców prasy i dziennikarzy oraz organizację pracy redakcji. Pomagamy w sprawach sprostowań, autoryzacji, obowiązku publikacji przeprosin, możliwości odmowy publikacji reklam oraz w kwestiach wykonywania obowiązków dziennikarskich, ochrony tajemnicy dziennikarskiej i ochrony danych osobowych. Wspieramy działania mające na celu ochronę wolności wypowiedzi i wolności prasy oraz prawa dostępu do informacji.

cofnij