Usługi

Media

Media

Nasze usługi prawne oferujemy podmiotom operującym tak na tradycyjnym rynku mediów jak i mediom działającym w obszarze nowych technologii. Wspieramy nadawców radiowych i telewizyjnych. Opracowujemy wszelkie umowy i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w obszarze mediów.

cofnij