Usługi

Książka

Książka

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje doradztwo prawne dla wszystkich podmiotów działających na rynku wydawniczym. Obsługujemy klientów działających na każdym szczeblu machiny wydawniczej, od etapu tworzenia utworów, poprzez ich wydawanie, a na promocji i dystrybucji kończąc. Opracowujemy niezbędne umowy, regulaminy, procedury prawne. Analizujemy publikacje pod kątem zagrożeń jakie może wywołać ich wydanie lub promocja.

cofnij