Usługi

Dobra osobiste

Dobra osobiste

Kancelaria wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, czci, klienteli, tak na płaszczyźnie transakcyjnej, jak i spornej. W postępowaniach spornych podejmujemy się działania zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego. Przeprowadzamy Klientów przez sytuacje kryzysu medialnego. Zabezpieczamy obrót komercyjny dobrami osobistymi.

cofnij