Usługi

E-commerce

E-commerce

Prowadzimy kompleksową obsługę Klientów działających na rynku e-commerce. Wspieramy prawnie zarówno administratorów serwisów internetowych, sklepy internetowe, ale i dostawców usług tak zamawianych jak i tych świadczonych drogą elektroniczną. Tworzymy regulaminy lub inne dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu działalności gospodarczej i czuwamy nad tym, by pozostawały zgodne ze zmieniającymi się wymogami prawnymi.

Wspieramy tworzenie efektywnych modeli współpracy B2B oraz B2C. Pomagamy w przestrzeganiu praw konsumentów. Doradzamy jak zgodnie z prawem prowadzić działania reklamowe i promocyjne w internecie i jak przeciwstawiać się nieuczciwym działaniom konkurencji na tym polu.

cofnij