Usługi

Sztuczna inteligencja

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym związanym z tworzeniem i wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji. W tym modeli opartych na uczeniu maszynowym, głębokich sieciach neuronowych czy też służących rekomendowaniu treści. Celem jest przygotowanie organizacji do nowych regulacji pozwalających wykorzystywać potencjał AI w sposób odpowiedzialny oraz ograniczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną.

Kancelaria uwzględnia takie aspekty jak projektowane regulacje dotyczące zasad treningu i zbierania danych (w tym danych wrażliwych), sposób podejmowania decyzji, bezpieczeństwo danych czy prywatność Świadczymy też pomoc prawną w przypadku naruszeń dóbr osobistych na skutek bezprawnego wykorzystania AI w szczególności poprzez tworzenie tzw. deepfake.

cofnij