Zespół

Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski

wspólnik, adwokat

ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów; doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym

Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i nowych technologii. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych - w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Jest współautorem komentarza do prawa autorskiego (CH Beck).

Krzysztof ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Antwerpii (magna cum laude). Jest absolwentem programu The International Business and Trade Summer Law Program, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Columbus School of Law, a także programu International Protection of Human Rights Program, organizowanego przez INP PAN i Raul Wallenberg Institute of Human Rights & Humanitarian Law.

Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w: Szkole Filmowej w Łodzi, ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Szkole Wajdy, MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, w strefie industry znaczących festiwali filmowych oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym.

Krzysztof uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych i prawników: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, WTR1000, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita.

języki: polski, angielski

email: k.czyzewski@kclegal.eu

cofnij