Zespół

Karol Piekarczyk

Karol Piekarczyk

radca prawny

w ramach praktyki Life Sciences koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek działających na rynku farmaceutycznym oraz medycznym

Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją oraz reklamą produktów leczniczych. Świadczy również pomoc prawną w sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem badań klinicznych.

Karol posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej w zakresie rejestracji produktów leczniczych, importu równoległego oraz badań klinicznych. W trakcie swojej pracy zajmował się zagadnieniami związanymi z dopuszczeniem do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety, etykietowaniem i reklamą tych produktów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zespole life sciences renomowanej kancelarii prawnej oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Karol jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył ponadto studia magisterskie na kierunku zarządzenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

języki: polski, angielski

email: k.piekarczyk@kclegal.eu

cofnij