Zespół

Weronika Różańska

Weronika Różańska

prawnik

w Kancelarii zajmuje się prawem farmaceutycznym i prawem własności intelektualnej 

Zainteresowania Weroniki obejmują prawo medyczne i farmaceutyczne, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, w szczególności karnoprawną ochronę własności intelektualnej. Zagadnienia związane z prawem autorskim były przedmiotem jej pracy magisterskiej, w której poruszyła problematykę prawa do integralności utworu architektonicznego. 

 

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską w ramach Prawniczego Seminarium Doktorskiego. Były członek Studenckiej Poradni Prawnej przy ALK w sekcji prawa karnego.

 

Doświadczenie zdobywała praktykując w kancelariach w Wałbrzychu i w Warszawie, zajmując się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawem nieruchomości.

 

języki: polski, angielski

email: w.rozanska@kclegal.eu

 

cofnij