Zespół

Dawid Marek

doradca podatkowy

jako stały współpracownik Kancelarii wspiera jej zespół we wszelkich sprawach z zakresu prawa podatkowego

Posiada doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego, zwłaszcza podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Świadczy pomoc prawną m.in. przy ocenie planowanych oraz realizowanych przez klientów działań pod kątem ich skutków w kontekście przepisów podatkowych, przy analizie tworzonych umów w aspekcie skutków podatkowych, a także doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej i wdrażania rekomendowanych rozwiązań pod kątem podatkowym.

Dawid posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych i skarbowych. Jest także wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, w tym z zakresu cen transferowych. Jest także autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa własności intelektualnej.

Dawid ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem studiów doktoranckich na ww. Uniwersytecie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

języki: polski, angielski

cofnij