LMG Life Sciences Europe

LMG Life Sciences Europe


2014 roku adwokat Katarzyna Czyżewska 
otrzymała rekomendację 
Life Sciences Star 
w rankingu 
LGM Life Sciences Europe 2014.