Acquisition International Magazine Awards

Acquisition International Magazine Awards

 


2017 roku kancelaria otrzymała rekomendację
Ones to Watch in Intellectual Property 
przyznawaną przez magazyn

Acquisition International.