Dariusz Tarabasz

Dariusz Tarabasz

adwokat - w Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, prawem własności intelektualnej, a także nowymi technologiami. Ponadto, doradza w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych. 

Dariusz posiada doświadczenie w reprezentacji przed sądami (w tym w szczególności przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Prowadzi postępowania cywilne oraz gospodarcze. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w kancelarii specjalizującej się w prawie farmaceutycznym oraz Ministerstwie Finansów. Pełnił również funkcje prawnika in house w agencji reklamowej gdzie zajmował się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej w tym w szczególności opiniowaniem materiałów reklamowych. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Dariusz jest autorem publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego oraz członkiem sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.języki: polski (ojczysty), angielski
email: d.tarabasz@kclegal.eu