Marta Puścion

Marta Puścion

prawnik, doktorant - w kancelarii zajmuje się zagadnieniami z szeroko pojętego zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego. Od 2018 roku doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia na King’s College London w Wielkiej Brytanii, na kierunku prawo medyczne i etyka z tytułem Master of Arts. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. Była również stypendystką programu Erasmus + na Uniwersytecie Helsińskim.

Marta w swojej pracy naukowej zajmuje się głównie tematyką prawa medycznego. Prace magisterskie poświęciła zagadnieniom z zakresu praw pacjenta – zgody pacjenta małoletniego na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz ciąży pośmiertnej.języki: polski (ojczysty), angielski 
email: m.puscion@kclegal.eu