Oliwia Buchali

Oliwia Buchali

aplikant radcowski - w kancelarii zajmuje się problematyką szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów. Członek Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Były wiceprezes Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, którego działalność obejmuje m.in. organizację ogólnopolskich konferencji naukowych, sesji naukowych, wykładów otwartych.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień związanych z własnością intelektualną. W pracy magisterskiej poruszyła tematykę ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa.języki: polski (ojczysty), angielski
email: o.buchali@kclegal.eu