2020-07-31

Do  sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Projekt zawiera między innymi pomysł elektronizacji importu docelowego.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowelizacja ma na celu elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 Prawa farmaceutycznego (klęska żywiołowa, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi).

2020-07-30

W przedsprzedaży pojawiła się właśnie publikacja "Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne" przygotowana przez prawników z naszej kancelarii: Katarzynę Czyżewską, Joannę Dziurowicz, Katarzynę Łoś, Natalię Łukawską i Karola Piekarczyka.

W opracowaniu można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

✔ w jakim przypadku można przyjąć, że reklama leku wprowadza w błąd;
✔ jak ściśle należy interpretować pojęcie zgodności reklamy z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
✔ kiedy przekaz dotyczący leku nie będzie w ogóle uznany za reklamę;
✔ czy i w jakim zakresie można sponsorować konferencje, zjazdy i kongresy naukowe kierowane do osób upoważnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Komentarz ukaże się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, premiera zaplanowana jest na 25 sierpnia.

Książkę można zamówić tutaj.

2020-07-30

24 lipca Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który ma zastąpić dotychczasową ustawę o diagnostyce laboratoryjnej i uregulować kwestie zasad i warunków wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zasad uzyskiwania praw wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru nad laboratoriami oraz zasad działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

2020-07-20

Wyrokiem z dnia 16 lipca w sprawie C-311/18, znanej jako sprawa Schrems II, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował, że działające na terenie UE firmy internetowe mogą przekazywać dane osobowe użytkowników do innych państw o ile zapewnione są skuteczne mechanizmy umożliwiające w praktyce zapewnienie przestrzegania wymaganego przez prawo Unii stopnia ich ochrony.

2020-07-14

W piątek 10 lipca br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

2020-07-09

Do sądu wpłynął jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy pozew przeciwko Poczcie Polskiej, kwestionujący legalność przetwarzania przez tą spółkę danych osobowych, w trakcie przygotowywania majowych wyborów prezydenckich.

2020-07-06

1 lipca weszły w życie przepisy, które zapewniają bezpłatne leki dla wszystkich kobiet w ciąży. Zgodnie z nowelizacją, leki będą przysługiwały ciężarnej od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza ginekologa lub położną do momentu porodu, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wydawanym przez wskazane podmioty. Lista bezpłatnych leków będzie zawierać leki na receptę, które są niezbędne do zaspokajania potrzeb zdrowotnych w trakcie ciąży. Recepta będzie mogła być wystawiona przez  lekarza ginekologa lub położną, którzy stwierdzili ciążę lub innego lekarza lub położną – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Wykaz bezpłatnych leków przysługujących ciężarnym będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, wydanym przez ministra zdrowia.

2020-07-03

Zgodnie z najnowszymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, wznowiono prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. Obecnie projekt ustawy został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich, który ma czas do 6 lipca na zgłoszenie ewentualnych uwag. 

<2/62>