2020-03-09

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu z zakresu kluczowej regulacji jaką jest nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych:

Nowe regulacje prawne
w Prawie Zamówień Publicznych

_________________________________________________

Pod koniec ubiegłego roku (14 października 2019 r.) uchwalono ustawę Prawo Zamówień Publicznych, która zacznie obowiązywać za niecały rok – od 1 stycznia 2021 r. 

Powyższy akt prawny, przebudowuje wiele dotychczasowych schematów oraz wprowadza wiele fundamentalnych zmian jak i uprawnień, z którymi muszą zapoznać się zarówno zamawiający jak i wykonawcy – począwszy od zmiany progu stosowania przepisów ustawy, przez zmianę terminu na złożenie skargi do sądu, wprowadzenie nowych definicji czy katalogu klauzul abuzywnych w umowach w sprawie zamówień publicznych, po ujęcie nowych przepisów regulujących procedury wraz ze swego rodzaju „wykładnią ich stosowania”. 

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze aspekty regulacji, w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny z punktu widzenia biznesu medycznego. 

______________________________________________________

Webinarium odbędzie się 10 marca w godzinach 11.00 - 12.00. 
______________________________________________________

Zainteresowanych udziałem zachęcamy do zgłoszeń na adres a.drabek@kclegal.eu
Zarejestrowanym uczestnikom zostanie przesłany link dostępu do platformy.

2019-12-12

W ramach dwudniowego szkolenia KIPA SUMMIT, organizowanego corocznie przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, Krzysztof Czyżewski i Alicja Grawon-Jaksik poprowadzili warsztaty "Zachęty w strukturze finansowania a podział wpływów – rekomendacje".

Tegoroczne szkolenie odbywa się pod hasłem „Jak dobrze współpracować na rynku międzynarodowym?”.

Wydarzenie odbywa się dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, w ramach całorocznego cyklu szkoleń i warsztatów producenckich „KIPA Sprawna Produkcja”.

  

2019-11-21

W dniach 21-22 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "X e-m@rketing strategies for Pharma" - Katarzyna Czyżewska poprowadziła warsztaty prawne "Tips&tricks w tworzeniu treści dla kampanii OTC i RX – jak uniknąć pułapek prawnych".

W programie między innymi:

✔ dozwolone treści w komunikatach promocyjnych – najnowsze wytyczne
✔ jakich treści unikać
✔ jakie warunki musi spełnić reklama, by nie łamała prawa
✔ najnowsze wytyczne prawne

https://emarketing-pharma.pl/


 

2019-11-14

W dniach 9 - 16 listopada w Toruniu odbuł się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage.

13 listopada Krzysztof Czyżewski był jednym z prowadzących spotkanie "Stańmy się cyfrowi, ale bądźmy też fair":

✔ różne pozycje autorów w systemach prawnych państw członkowskich UE
✔ najważniejsze postanowienia dyrektywy DSM w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego
✔ wpływ na organizacje zbiorowego zarządzania, twórców audiowizualnych i operatorów zdjęć
✔ informowanie i motywowanie krajowych organizacji zawodowych do wywierania presji
✔ dalsze działania mające na celu motywowanie państwa członkowskich do wzmacniania pozycji autorów
✔ apel o mocne i rzetelne uregulowanie praw autorów we wszystkich państwa członkowskich UE
 

2019-10-23

Podczas XV Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego ze swoimi referatami wystąpili
Katarzyna Czyżewska oraz Dariusz Tarabasz.

Katarzyna Czyżewska:
"Brexit a bezpieczeństwo. Możliwe scenariusze odłączenia się Wielkiej Brytanii od UE i ich wpływ na wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu leków"
.

Dariusz Tarabasz:
"Nowa ustawa o produktach kosmetycznych w działaniu – ocena nowej regulacji po prawie roku obowiązywania".

Pełny program wydarzenia: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/63751/63800/1571905657a716d.pdf

Konferencja odbyła się się w dniach 22-23 października w Łodzi.

     

2019-10-17

17 października Krzysztof Czyżewski i Maciej Jamiołkowski poprowadzili  warsztaty MINI-MEET:  DZIECI W FILMIE.

W programie:

✔ jak konstruować umowę z małoletnim aktorem?
✔ jak zmienia się umowa z małoletnim aktorem w zależności od jego wieku?
✔ jak poprawnie uregulować w umowie  wykorzystanie wizerunku/artystycznego wykonania dziecka? 
✔ jakie wymogi formalne wynikające z prawa pracy oraz przepisów  BHP powinien spełnić każdorazowo producent przed zatrudnieniem małoletniego aktora?
✔ od kogo producent powinien nabywać poszczególne prawa? (rodzic, agent itp.).

Warszaty odbyły się w siedzibie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w Warszawie.

       

2019-10-04

3 pażdziernika w Warszwawie odbyło się organizowane przez naszą kancelarię śniadanie biznesowe:
 

CLEARING RIGHTS W FILMIE, KSIĄŻCE I GRZE WIDEO 
czyli jak bezpiecznie wykorzystywać wizerunki, miejsca, historie, rzeczy, oznaczenia i utwory w naszej twórczej działalności  


LUDZIE
wizerunek i jego rozpoznawalność; statyści, modele; tłum i problem przechodniów; zapłata za pozowanie,
osoby powszechnie znane, look alike, zgoda/release (treść, forma, uprawniony do udzielenia)
Maciej Jamiołkowski, Maciej Niezgoda
 

MIEJSCA
własność vs „wizerunek obiektu”; budowle ogólnie odstępne; obiekt jako znak towarowy;
aranżacja wnętrz i elementy wystroju i scenografii (obrazy, zdjęcia, książki), prywatność, zgoda na filmowanie / release 
Dariusz Tarabasz, Szymon Studziński
 

HISTORIE
fakty v. ich twórczy opis, granice czerpania ze źródeł (inspiracja źródłami v. adaptacja);
rozpoznawalność / zakres anonimizacji; opowieści o osobach powszechnie znanych;  prywatność; cześć
Szymon Studziński, Oliwia Buchali
 

SYMBOLE I PRODUKTY
nazwy, znaki towarowe, logo na produktach, na budynkach, usuwać vs nie usuwać?
pokazywać w oryginale czy modyfikować (zagrożenia), rzecz vs utwór
Maciej Jamiołkowski, Anna Filipowska
 

UTWORY
inspiracja vs opracowanie; prawo cytatu; parodia; plagiat; co chronione nie jest?
problem utworów osieroconych;  
Krzysztof Czyżewski, Kamil Rzeczkowski
 

   

 

2019-09-23

W ramach 11. Festiwalu Conrada ruszyła pierwsza edycja projektu Word2Picture - przestrzeni do współpracy dla wydawców literatury polskiej oraz producentów filmowych i serialowych. 

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak zainteresować producenta filmowego książką z potencjałem na adaptację. Podczas spotkania Krzysztof Czyżewski zaprezentował mechanizmy biznesowe branży filmowej oraz oczekiwania producentów w procesie tworzenia filmu wspólnie z wydawcą bądź autorem książki, a także udzielił w tym zakresie porad prawnych.

Warsztaty odbyły się 23 września w godzinach 10.30 – 17.30 w Krakowie.

http://conradfestival.pl/a/1717,zaprezentuj-ksiazke-i-nawiaz-wspolprace-z-producentami-filmowymi-rusza-i-edycja-projektu-word2picture

     

<2/7>