2020-07-31

Do  sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Projekt zawiera między innymi pomysł elektronizacji importu docelowego.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowelizacja ma na celu elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 Prawa farmaceutycznego (klęska żywiołowa, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi).

2020-07-20

Wyrokiem z dnia 16 lipca w sprawie C-311/18, znanej jako sprawa Schrems II, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował, że działające na terenie UE firmy internetowe mogą przekazywać dane osobowe użytkowników do innych państw o ile zapewnione są skuteczne mechanizmy umożliwiające w praktyce zapewnienie przestrzegania wymaganego przez prawo Unii stopnia ich ochrony.

2020-07-14

W piątek 10 lipca br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

2020-07-09

Do sądu wpłynął jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy pozew przeciwko Poczcie Polskiej, kwestionujący legalność przetwarzania przez tą spółkę danych osobowych, w trakcie przygotowywania majowych wyborów prezydenckich.

2020-07-06

1 lipca weszły w życie przepisy, które zapewniają bezpłatne leki dla wszystkich kobiet w ciąży. Zgodnie z nowelizacją, leki będą przysługiwały ciężarnej od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza ginekologa lub położną do momentu porodu, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wydawanym przez wskazane podmioty. Lista bezpłatnych leków będzie zawierać leki na receptę, które są niezbędne do zaspokajania potrzeb zdrowotnych w trakcie ciąży. Recepta będzie mogła być wystawiona przez  lekarza ginekologa lub położną, którzy stwierdzili ciążę lub innego lekarza lub położną – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Wykaz bezpłatnych leków przysługujących ciężarnym będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, wydanym przez ministra zdrowia.

2020-07-03

Zgodnie z najnowszymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, wznowiono prace nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. Obecnie projekt ustawy został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich, który ma czas do 6 lipca na zgłoszenie ewentualnych uwag. 

2020-07-01

Już dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej (Sądy IP). Zmiany mają zagwarantować sprawne rozstrzyganie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej przez wyspecjalizowanych w tym temacie sędziów. Sądy IP będą funkcjonowały w 5 miastach: w Gdańsku, w Katowicach, w Lublinie, w Poznaniu oraz w Warszawie. 

2020-06-30

1 lipca b.r. wchodzi w życie art. 77a ust. 4 PF, który po jego uchwaleniu wzbudził wiele dyskusji i kontrowersji zwłaszcza co do jego zgodności z DPD (tj. z uregulowaną w Rozporządzeniu w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dopuszczalnością podzlecania czynności z zakresu obrotu hurtowego). 

<1/27>