2020-07-30

W przedsprzedaży pojawiła się właśnie publikacja "Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne" przygotowana przez prawników z naszej kancelarii: Katarzynę Czyżewską, Joannę Dziurowicz, Katarzynę Łoś, Natalię Łukawską i Karola Piekarczyka.

W opracowaniu można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

✔ w jakim przypadku można przyjąć, że reklama leku wprowadza w błąd;
✔ jak ściśle należy interpretować pojęcie zgodności reklamy z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
✔ kiedy przekaz dotyczący leku nie będzie w ogóle uznany za reklamę;
✔ czy i w jakim zakresie można sponsorować konferencje, zjazdy i kongresy naukowe kierowane do osób upoważnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Komentarz ukaże się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, premiera zaplanowana jest na 25 sierpnia.

Książkę można zamówić tutaj.

2020-06-23

"W stanach nadzwyczajnych konieczne są nadzwyczajne środki i działania, a nie ulega wątpliwości, że pandemia choroby COVID-19, z którą mierzymy się od kilku miesięcy, jest wydarzeniem wyjątkowym, które mocno wpłynęło na sytuację (nie tylko zdrowotną) na świecie. Dlatego też, aby możliwe było szybkie podejmowanie koniecznych działań w celu przeciwdziałania epidemii
i ograniczenia jej skutków, w marcu br. wprowadzono w Polsce szereg nowych regulacji, które dają rządowi konkretne narzędzia prawne."
"Farmacja w obliczu zagrożenia epidemicznego" - Katarzyna Czyżewska dla "Przemysłu Farmaceutycznego".

Zapraszamy do lektury!

2020-06-18

"Coraz powszechniejsze braki leków w aptekach to obecnie jeden z najważniejszych problemów branży farmaceutycznej w Polsce. Problem narastający już od co najmniej kilku lat, w ubiegłym roku (na skutek załamania się produkcji substancji czynnych
w Chinach) przybrał na tyle na sile, że zyskał określenie kryzysu lekowego. I teraz ów kryzys może się jeszcze pogłębić, na skutek zmiany w artykule 77a Prawa farmaceutycznego, która wchodzi w życie 1 lipca b.r."
"Czy od lipca czekają nas problemy z dostępnością leków?" - Katarzyna Czyżewska dla Medexpress.pl.

Zapraszamy do lektury!

2020-03-31

"Gry komputerowe – kategoria mieszcząca się w ramach szeroko pojętych gier wideo, jeszcze nie tak dawno były jedynie niewinną zabawą charakterystyczną dla młodszego grona konsumentów. Rozwój mechaniki gier, ich rodzajów, struktury fabularnej oraz szeroko zakrojona komercjalizacja, zaowocowały przebijaniem się do wirtualnego świata trendów, które napotykaliśmy dotąd w innych rejonach rynku, a więc – bezkompromisową monetaryzacją każdego przejawu działalności potencjalnego gracza."
"Hazard w grach wideo czyli o loot box i game pass słów kilka" - artykuł Kamila Rzeczkowskiego ukazał się w najnowszym numerze PIXEL Magazine

Zapraszamy do lektury!

        

2020-03-30

"Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu RAPEX jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzenie na rynek, a także ewentualne użytkowanie".
"Kiedy produkt kosmetyczny może się znaleźć w systemie Rapex?" - Joanna Dziurowicz dla "Kierunku Kosmetyki".

Zapraszamy do lektury!

2020-03-24

"Ubiegły rok obfitował w zmiany prawa i nowe wyzwania dla przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym. Najistotniejsze z nich wynikały z postępującej informatyzacji w ochronie zdrowia: 1 kwietnia 2019 roku nastąpił wreszcie start Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; jeszcze wcześniej, w lutym 2019 roku, ruszyła serializacja. Opakowania leków Rx, wprowadzane do obrotu po 9 lutego 2019 roku, muszą być już opatrywane zabezpieczeniami otwarcia i indywidualnymi identyfikatorami, a wszyscy uczestnicy rynku powinni już wykonywać swoje obowiązki związane weryfikacją autentyczności leków, wynikające z przepisów Dyrektywy 2001/83/EC oraz Rozporządzenia Delegowanego 2016/161. Oba systemy gruntownie zmieniły zasady obrotu lekami, co nie obyło się bez istotnych, przejściowych trudności. Poza tym, w 2019 roku ponownie (kilkukrotnie) nowelizowano Prawo farmaceutyczne, opublikowano projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty, Ministerstwo Przedsiębiorczości ogłosiło raport w sprawie rekomendacji do wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego... Lista zmian, do których musieli się dostosować w ubiegłym roku uczestnicy rynku farmaceutycznego, wydaje się nie mieć końca."
"Wyzwania dla branży farmaceutycznej na 2020 rok" - Katarzyna Czyżewska dla "Przemysłu Farmaceutycznego".

2020-03-18

Zespół prawników kancelarii Czyżewscy przygotował tegoroczną edycję przewodnika Chambers Global Practice Guide Life Sciences. Przewodniki wydawane rokrocznie przez Chambers&Partners zapewniają eksperckie komentarze prawne dotyczące głównych obszarów praktyki w kluczowych jurysdykcjach na całym świecie; a autorzy przewodników wybierani są spośród wąskiego grona rekomendowanych w rankingach Chamber&Partners najlepszych specjalistów w danej branży. 
 
Jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy poproszeni o przygotowanie przeglądu polskiego ustawodawstwa z obszaru Life Sciences.

Przewodnik dostępny jest pod poniższym linkiem: 
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/life-sciences-2020/poland

2020-03-11

"W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami wyjątkowo ekspresowego procesu legislacyjnego, uzasadnionego zresztą nadzwyczajnymi okolicznościami: 2 marca b.r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie już 8 marca.""Jak koronawirus wpłynie na polskie... prawo?" - Katarzyna Czyżewska dla portalu Medexpress.pl:

https://www.medexpress.pl/jak-koronawirus-wplynie-na-polskie-prawo/76626

<1/12>