Kancelaria świadczy usługi w obszarze prawa farmaceutycznego, w tym w sprawach związanych z rejestracją leków i ich dystrybucją, a także w kwestiach ich wytwarzania, reklamy i promocji. Zajmujemy się prawem żywnościowym, w tym w zakresie prawnych regulacji dotyczących suplementów diety, a także doradzamy w sprawach wprowadzania do obrotu i dystrybucji wyrobów medycznych. Zajmujemy się prawnymi aspektami badań klinicznych. Wspieramy Klientów na wszystkich etapach postępowań refundacyjnych.

Polskie prawo w zakresie Life Sciences

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Prawo kosmetyczne reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

ul. Emilii Plater 10 lok. 57/60
00-669 Warszawa

Kancelaria świadczy usługi w obszarze nowych technologii i mediów. Zajmujemy się prawem filmowym, w tym w przestrzeni międzynarodowej. Doradzamy w obszarze prawa reklamy, w tym reklamy leków i alkoholu. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich, ochronę dóbr osobistych, w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. Działamy na rzecz wydawców pracy i książek.

Prawo własności intelektualnej regulują w Polsce ustawy:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Ochrona dóbr osobistych (osób fizycznych i prawnych) jest przedmiotem Art 23, 24 i 43 Kodeksu Cywilnego.